Masyu


Dịch trang này.

Special thanks to lamvo for the translation

Masyu là một game tư duy với lời giải đơn giản và lối chơi cuốn hút.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn cần phải vẽ các nét vẽ giữa các chấm đen để tạo nên một vòng kín duy nhất, các đường thẳng không cắt ngang hay phân nhánh. Nét vẽ phải đi qua tất cả các hình tròn màu đen và màu trắng, thỏa mãn các điều kiện:
- Hình tròn màu trắng phải được đi qua bởi nét vẽ thẳng, nhưng nét tiếp theo sẽ phải chuyển hướng ở cả hai chấm kế tiếp hình tròn màu trắng hoặc 1 trong 2.
- Hình tròn màu đen, nét vẽ phải được chuyển hướng ngay tại hình tròn đó và ở hai chấm kế tiếp hình tròn đen, nét vẽ phải đi thẳng.

Nhấp chuột trái giữa các chấm để nối chúng bằng các nét vẽ. Nhấp chuột phải để đánh dấu X với các nét vẽ được cho là không thể.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Masyu
Kích thước:6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 1,536,086
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 827,580
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 1,265,085
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 436,636
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 6,137,082
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 6,226,691
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 5,856,705
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 2,450,592
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 6,563,788
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 3,217,025
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 4,476,446
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 3,654,468
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 3,583,232
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 1,887,259
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 4,265,146
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 629,467
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 20,575
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 9,547,752
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 638,470
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 5,374,542
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 727,677
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 7,756,995
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 9,289,059
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 4,201,660
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 4,528,819
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 8,449,901
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 3,967,629
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 8,127,593
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 5,250,647
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 3,584,684
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 3,652,633
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 5,402,021
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 4,778,191
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 6,096,893
6x6 Dễ Masyu ID của câu đố: 3,041,932

Một số trò chơi khác:  hide show

2024-02-22 13:56:41

vi.puzzle-masyu.com
Tắt quảng cáo