Masyu


Dịch trang này.

Special thanks to lamvo for the translation

Masyu là một game tư duy với lời giải đơn giản và lối chơi cuốn hút.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn cần phải vẽ các nét vẽ giữa các chấm đen để tạo nên một vòng kín duy nhất, các đường thẳng không cắt ngang hay phân nhánh. Nét vẽ phải đi qua tất cả các hình tròn màu đen và màu trắng, thỏa mãn các điều kiện:
- Hình tròn màu trắng phải được đi qua bởi nét vẽ thẳng, nhưng nét tiếp theo sẽ phải chuyển hướng ở cả hai chấm kế tiếp hình tròn màu trắng hoặc 1 trong 2.
- Hình tròn màu đen, nét vẽ phải được chuyển hướng ngay tại hình tròn đó và ở hai chấm kế tiếp hình tròn đen, nét vẽ phải đi thẳng.

Nhấp chuột trái giữa các chấm để nối chúng bằng các nét vẽ. Nhấp chuột phải để đánh dấu X với các nét vẽ được cho là không thể.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Masyu


6x6 Dễ Masyu | 8x8 Dễ Masyu | 8x8 Trung bình Masyu | 8x8 Khó Masyu | 10x10 Dễ Masyu | 10x10 Trung bình Masyu | 10x10 Khó Masyu | 15x15 Dễ Masyu | 15x15 Trung bình Masyu | 15x15 Khó Masyu | 20x20 Dễ Masyu | 20x20 Trung bình Masyu | 20x20 Khó Masyu | 25x25 Dễ Masyu | 25x25 Trung bình Masyu | 25x25 Khó Masyu

Tháng này
1. BenjaminG 00:05.27
2. paul4722
13
00:06.17
3. Thoron
7
00:06.62
4. hkjsf
90
00:06.69
5. SimbaFV
6
00:07.36
6. SlugBugBlue 00:08.07
7. geyik
145
00:08.37
8. batputz5 00:08.59
9. s1ngularitea#0
8
00:08.62
10. Wolfy is brazen
33
00:08.74
11. KlunkyDoo 00:08.85
12. Maelwys 00:09.05
12. kennethaw88
116
00:09.05
14. analfagamma 00:09.21
15. rencoco 00:09.58
16. Ferdiwagner
140
00:09.78
17. visor841
14
00:09.98
18. ZebraKing
56
00:10.48
19. GoldChoco36
90
00:10.58
20. fishysua
129
00:11.28
Tuần này
1. s1ngularitea#0
8
00:08.62
2. Wolfy is brazen
33
00:08.74
3. Maelwys 00:09.05
3. kennethaw88
116
00:09.05
5. SlugBugBlue 00:09.32
6. KlunkyDoo 00:10.02
7. fishysua
129
00:11.28
8. ds2038932085 00:11.58
9. Piroska9
47
00:11.76
10. visor841
14
00:12.08
11. Gascar
30
00:13.64
12. MishaVargas
1
00:15.03
13. xavzaphir
5
00:15.37
14. moyingqingmu
13
00:16.94
15. Grymhar 00:18.01
16. swear.
8
00:22.36
17. Kiril Ivanov
1
00:26.22
18. vucko2 00:29.87
19. Weiyu Mo
6
00:33.47
20. kornelbut
5
00:35.40
Hôm nay
1. ds2038932085 00:11.58
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. vowels
202
00:02.91
2. BingBongBob
107
00:03.16
3. dto83233
24
00:03.43
4. qqwref
259
00:04.03
5. PuzzleMaestro
56
00:04.47
6. keehaag
127
00:04.87
7. numbrr
218
00:04.91
8. Siempie
99
00:04.98
9. mtanzer
140
00:05.41
10. Rica Santos
65
00:05.63
AO5
1. vowels
202
00:03.10
2. BingBongBob
107
00:03.39
3. dto83233
24
00:03.55
4. qqwref
259
00:04.43
5. PuzzleMaestro
56
00:04.50
6. numbrr
218
00:05.01
7. Siempie
99
00:05.12
8. keehaag
127
00:05.64
9. mtanzer
140
00:06.13
10. SliverHawk's sweethe...
172
00:06.34
AO12
1. vowels
202
00:03.49
2. dto83233
24
00:03.73
3. BingBongBob
107
00:04.85
4. PuzzleMaestro
56
00:04.90
5. qqwref
259
00:04.95
6. Siempie
99
00:06.00
7. numbrr
218
00:06.13
8. keehaag
127
00:06.54
9. SliverHawk's sweethe...
172
00:07.20
10. jaybrainer
175
00:07.29
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.059
2.Ruokauuni
33
00:00.353
3.Coolcon
72
00:16.148

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-02-22 13:07:54

vi.puzzle-masyu.com
Tắt quảng cáo